Jeg er en senior UX/UI designer og rådgiver som jobber med digital design og merkevarebygging.

Dersom du har vært på behandling, kan du ha rett på å få dekket reisen til og fra behandlingsstedet. På helsenorge.no kan du søke digitalt, og i 2019 vil det bli enda enklere med et progressivt skjema tilrettelagt for din reise.

Se hele prosjektet I 

Når det kommer til fellesoppgaver, blir det gjerne snakk om hvem som skal gjøre hva, og kanskje en og annen diskusjon om hvem som gjør mest. Med Chorenament kan du invitere andre til en vennskapelig utfordring for å finne ut hvem som er flittigst med støvsugeren. I tillegg skal applikasjonen minne på, og motivere til, å brette opp ermene for å få unna fellesoppgaver.

Se hele prosjektet I 

På Min helse tilbyr pasienter og innbyggere en felles inngangsport til digitale helsetjenester samlet fra ulike systemer i helsesektoren. Nettsiden skal fungere som et verktøy, og være enkel og forståelig for brukere med ulike fysiske og kognitive forutsetninger.

Se hele prosjektet I 

I forbindelse med sammenslåingen av advokatfirmaene Simonsen og Vogt Wiig, hadde det nye firmaet behov for en ny og effektiv nettside. Nettsiden skulle representere selskapenes personlighet, historie og ambisjoner på en enkel og sofistikert måte.

Se hele prosjektet I 

Tjenesten Velg behandlingssted skulle migreres fra en egen nettside til rammeverket til helsenorge.no. I den forbindelsen ble hele brukerflaten gjennomgått og redesignet for å gjøre det mulig for brukeren til å gjøre et velinformert valg av ønsket behandlingssted basert på egen situasjon og forutsetning.

Se hele prosjektet I 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) behøvde hjelp til å redesigne sine nettsider basert på et konsept fra Netlife Research. NHO ønsket en mer moderne nettside som var lett å bruke. Det var viktig for NHO at nettsiden kommuniserte de ulike aspektene ved organisasjonen, være en kilde til verktøy for medlemmene, og understreke verdiene til NHO.

Se hele prosjektet I 

Simonsen advokatfirma har ambisjoner om å gjøre ting annerledes og bedre. De ønsket en profil som skulle stå ut fra konkurrentene, og samtidig vise til tradisjon og relasjoner. Løsningen ble en minimalistisk profil bygget opp av få elementer og en sober palett. Foto: Fred Jonny

Se hele prosjektet I