Min helse — innloggede helsetjenester på helsenorge.no

Min helse er en innlogget løsning på helsenorge.no. Her vil innbyggere få tilgang til helsetjenester som bestilling av time, fornying av resept og e-konsultasjon med fastlege. Man vil også få oversikt over timeavtaler, henvisninger, resepter og andre helseopplysninger. Med mange prosjekt og eksterne tjenesteeiere er det viktig å sørge for en konsis og oversiktlig brukerflate på tvers av  skjermstørrelser. Universell utforming har vært et stort fokus, i tillegg til å ivareta sikkerhetshensyn knyttet til personvern. Det ble foretatt hyppige brukertester i et smidig utviklingsløp.

ROLLE
Grafisk designer og rådgiver

LANSERT
2014 (1. release)

HOS
Sopra Steria/Direktoratet for e-helse

GRAFISK DESIGN
Nina Helland Sortland
Pia Maria Møller Jensen
(Digital profil av Ib Samulski)

INTERAKSJONSDESIGN
Caroline Olsson
Elin Synnøve Kirkevoll Berger
John Carleton Dana
Vilda Buhs

FRONTEND
James Bjerkholt
Sarah Brodwall
Hallvard Andreas Eriksen
Sjur Seibt

 

KUNDEKONTAKT
Pia Maria Møller Jensen