På Min helse tilbyr pasienter og innbyggere en felles inngangsport til digitale helsetjenester samlet fra ulike systemer i helsesektoren. Nettsiden skal fungere som et verktøy, og være enkel og forståelig for brukere med ulike fysiske og kognitive forutsetninger.

Se hele prosjektet I