Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) behøvde hjelp til å redesigne sine nettsider basert på et konsept fra Netlife Research. NHO ønsket en mer moderne nettside som var lett å bruke. Det var viktig for NHO at nettsiden kommuniserte de ulike aspektene ved organisasjonen, være en kilde til verktøy for medlemmene, og understreke verdiene til NHO.

Se hele prosjektet I