Tjenesten Velg behandlingssted skulle migreres fra en egen nettside til rammeverket til helsenorge.no. I den forbindelsen ble hele brukerflaten gjennomgått og redesignet for å gjøre det mulig for brukeren til å gjøre et velinformert valg av ønsket behandlingssted basert på egen situasjon og forutsetning.

Se hele prosjektet I