Velg behandlingssted

Fritt valg av behandlingssted gjør at innbyggere med innvilget rett til behandling selv kan velge hvor de ønsker å bli utredet og behandlet. Målet for nettsiden Velg behandlingssted var å la brukeren få relevant og tydelig informasjon om hvert enkelt behandlingssted, presentert på en ryddig og oversiktlig måte. Løsningen ble hyppig brukertestet i et smidig prosjektløp.

ROLLE
Grafisk designer og rådgiver

LANSERT
2014 (1. release)

HOS
Sopra Steira/Direktoratet for e-helse

GRAFISK DESIGN
Nina Helland Sortland
Janne Flusund
(digital profil på helsenorge.no av Ib Samulski)

INTERAKSJONSDESIGN
Vilda Buhs

FRONTEND
Sjur Seibt

KUNDEKONTAKT
Pia Maria Møller Jensen