Dersom du har vært på behandling, kan du ha rett på å få dekket reisen til og fra behandlingsstedet. På helsenorge.no kan du søke digitalt, og i 2019 vil det bli enda enklere med et progressivt skjema tilrettelagt for din reise.

Se hele prosjektet I