Pasientreiser – søk om å få dekket en reise

Pasientreiser er et helseforetak som sørger for tilrettelagte og refundere utgifter til reiser til behandling. I 2015 ble det mulig å søke digitalt for å dekke reiser via helsenorge.no.

I 2019 vil det lanseres en ny versjon av søknadsskjemaet. Det har vært stort fokus på begrense kognitiv belastning for bruker, å gjøre det enklere å velge riktig, og å bedre kunne validere og lagre skjema underveis. I tillegg skal de to skjemaene «Enkel søknad» og «Søknad med tilleggsutgifter» på sikt slås sammen til ett progressivt skjema som tilpasser seg brukers reise. Det skal selvsagt være lett å søke uansett hvilken enhet man sitter på.

Gjennom kvantitativ og kvalitativ brukertesting, diskusjoner med brukerpanel og annet innsiktsarbeid, kom vi frem til et stegbasert skjema med én oppgave på hvert steg.

Se prototype for tablet I

ROLLE

Grafisk designer og interaksjonsdesigner

LANSERT

Del 1 lanseres våren 2019

HOS

Direktoratet for e-helse

GRAFISK DESIGN

Nina Helland Sortland (basert på eksisterende profil for helsenorge.no)

INTERAKSJONSDESIGN

Nina Helland Sortland

FRONTEND

_

KUNDEKONTAKT

Guri Brenden Lønnerød (Pasientreiser)